¡A la calle!, que ya es hora
de pasearnos a cuerpo
y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo.
G. Celaya

Endavant companyes, companys

dissabte, 19 d’octubre de 2013

[closed space]

Han estat milers les emocions que, creant per a vosaltres, he sentit;
per a vosaltres, i en últim lloc, per a mi mateix.
He millorat i he comprovat que mai es plena la nostra capacitat al màxim,
perquè sempre podem fer-ho millor i sempre hem d'anar més lluny,
perquè el nou món es crea cada dia i junt a totes.

Tanque aquest espai, El Llogaret de Paterson i seguirem ací:
http://mainoescantaenva.wordpress.com/

Perquè mai no es canta en va, i perquè si fem i som, guanyarem!

Gràcies per les visites, gràcies per les recomanacions i pels elogis.
Salut per arribar-hi, tot és així a la fi.

_____

Han sido miles las emociones que, creando para vosotros, he sentido;
para vosotros, y en último lugar, para mí mismo.
He mejorado y he comprobado que nunca se llena nuestra capacidad al máximo,
porque siempre podemos hacerlo mejor y siempre hemos de ir más lejos,
porque el nuevo mundo se crea cada dia y junto a todas.

Cierro este espacio, El Llogaret de Paterson y seguiremos aquí:
http://mainoescantaenva.wordpress.com/

Porque nunca se canta en vano, y porque si hacemos y somos, ganaremos!

Gracias por las visitas, gracias por las recomendaciones y por los elogios.
Salud para llegar, todo es así al final.